Myslivecké sdružení Trojice Karle                    

Rok 1996Vítejte na stránkách Mysliveckého sdružení Trojice Karle,okr.Svitavy

 
1996
 
 
 
            
 
 
 
 
  ( Pro zvětšení obrázků klikni..!!! )
           
 
              p.Zdeněk Hajský slovil v lokalitě u Kříže,                              Šťastný lovec p. Král Jaroslav po úspěšné dohledávce
                    bílého srnce vidláka,váha 13kg.                                        lončáka o váze 120 kg s manželkou Hanou..
 
 
     Plán lovu:
                       10 srnců,10 srn,8 srnčat
                        5 srnců I.věk.tř , 2 v II. věk.tř a 1 srnec ve II.věk.třídě
 
     Sloveno  9 srnců, 8 ks v I. věk.tř a jeden srnec v II. věk.třídě
                      2 srny, a 3 kusy srnčat.
 
                      Černá zvěř : 7 ks.lončáků a 2 kusy selat.
     
 
 
      Na úseku Karle byly zbudovány dvě kryté kazatelny a dvě kryté krmeliště pro spárkatou zvěř,jedno krmeliště pro černou zvěř postaveno na úseku B Chmelík.Zároveň bylo postaveno několik nových posedů v honitbě.
 
 
 
 
  Výčet některých bodů z činnosti MS Trojice.
 
 
- příprava výboru a organizace členských schůzí.
 
- školení členů k prováděcí vyhlášce Min.zemědělství č.134/96 SB, kterou se provádí zákon o myslivosti.
  
 
- proškolení členů ze zákona č.288/95 o střelných zbraních a střelivu,zajištění a provedení zkoušek ze zákona.
 
-výroba a výstavba mysliveckých zařízení v honitbě
 
-plánování,péče a odlov zvěře spárkaté a drobné.
 
-ozdravovací akce srnčí zvěře,vakcinace lišek,zabránění šíření moru černé zvěře.
 
-odchov bažantí zvěře.
 
-zajištění veškerých krmiv.
 
-organizace poplatkových lovů,a společných honů.
 
-kynologická činnost v MS.
 
 
 
 
 
 
 
 
Soustředění členů a hostů při společných zkouškách,ze zákona o zbraních a střelivu.
 
 
Příprava k slavnostnímu přijímání do cechu mysliveckého.Přijímání mezi myslivce,členů MS. Král .L. a Peňák.Vl.
Pasující pan Pechanec z MS BALDA. Slavnostní přísaha.
 
 
Pasování.. Ukončení období honcování,provádí hlavní honec R.Hajský. Předání zálomků pasujícím.
 
 
Jednotlivé předání přání myslivci přijímaných členů.Slavnostní přípitek na počest sv.Huberta. Zakončení přijímání 
   mezi myslivce  společnou písní - ZELENÝ HÁJOVÉ
 
 
 
Tombola připravená k losování po ukončení společného honu.Příprava malého občerstvení pro členy a hosty MS.
Nejstarší členové MS Trojice p.Vejrych Jaromír a p.Peterka Josef při besedě s p.Bisem Josefem,místopředsedou MS.
             
 
 
 
 
 
 
                        
 
                
 
 
 
 
 
TOPlist