Myslivecké sdružení Trojice Karle                    

Rok 1997Vítejte na stránkách Mysliveckého sdružení Trojice Karle,okr.Svitavy

1997

 

 

Členská schůze v roce 1997,přijala za členy MS Trojice Karle adepty myslivosti,a to po vykonaných závěrečných zkouškách

z myslivosti,před okresním senátem ve Svitavách.

Do řad členů MS Trojice byl přijat: 

                                                   p. Bureš David  z Květné

                                                   p. Hajský Radek z Květné

                                                   p. Pittner Roman z Ostrého Kamene

V roce 1997 bylo umožněno vykonávat adepskou praxi v mysliveckém spolku : p.Benkovi Michalu

                                                                                                                            pí.Cibulkové Pavle

V tomto roce členská základna tvořila 24 členů a 2 adepti.

Výroční schůze na svém jednání v únoru 1997 schválila na nové volební 5-ti leté období,výbor mysliveckého spolku Trojice

Karle,ve složení : PŘEDSEDA MS - - - - - - - - - - ing.Peterka Josef

                            MÍSTOPŘEDSEDA - - - - - - - - Bis Josef ml

                            JEDNATEL - - - - - - - - - - - - - Hajský Zdeněk

                            MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ - - - Král Jaroslav Bc

                            FINANČNÍ HOSPODÁŘ - - - - - Král Vladimír

Do funkce revizora MS : Mudr. Jósza Zoltán

Myslivecká stráž v MS  : Král Vladimír

                                    : Hajský Zdeněk

                                    : Bis Josef ml

                                    : ing.Peterka Josef

 

V roce 1997 se konalo 7 schůzí výboru ze 100% účastí členů,a 4 členské schůze s účastí 86% členské základny.

 

 

Ktytá kazatelna s krytým krmelištěm pro spárkatou zvěř na větrolamu pod OSTRÝM KAMENEM.

  

Zima v roce 1997 byla velmi mírná.

Pro zimní přikrmování zvěře byl zajištěn dostatek jadrného a objemového krmiva.Druhým rokem se část honitby

zakrmuje zvěři granulované krmivo.Pravidelně je předkládána kusová sůl.Celoročně se přikrmuje zvěř černá.Každoročně se

provádí ozdravovací akce srnčí a bažantí zvěře.

V letních měsících několik dnů trvající deště způsobyly velké povodně ve vychodočeském kraji a na moravě.Postižena byla také

povodní honitba MS.Došlo ke ztrátám na drobné zvěři,z toho důvodu byl okresním úřadem Svitavy zastaven lov zaječí zvěře

v honitbách okresu.

Myslivecký spolek Trojice uspořádal jeden společný hon na bažanty.Další hony se nekonaly.

 

Odlov zvěře srnčí byl snížen z důvodu výskytu pytláctví,značného snižování stavu početního u této zvěře došlo posekáním

srnčat zemědělskou technikou,zvýšenými stavy zvěře černé,lišek,jezevců,toulavých psů,krkavců a výrů.

 

 

   

 

Fotografie dvou srnců slovených poplatkovým lovcem p. Alfrédem Weberem

z Rakouska,ohodnocenými 75 a 85 body CIC.

Slovenými na úseku Střelnice a pod Javornickým hřebenem.

HON 1997

Nástup střelců a honců na společný hon

na bažanty dne 29.11.1997.

Výřad slovené zvěře - 142 kusů bažantí zvěře

a tři zajíci.

PASOVÁNÍ NOVÝCH MYSLIVCŮ 29.11.1997

 

Slavnostní tabule

Předseda MS ing.Peterka,představuje ing.Pechancovi pasujícímu,adepty

myslivosti p.Bureše Davida,p.Hajského Radka a p.Pittnera Romana

k slavnostnímu přijetí mezi myslivce.

ing.Pechanec loveckým tesákem pasuje nové mladé myslivce.

Předání zálomků.

Společná fotografie čerstvě pasovaných myslivců společně s předsedou MS p.ing.Peterkou,Bc.Králem 

hospodářem MS a adeptem Michalem Benkem.

Beseda hostů na poslední leči.

TOPlist