Myslivecké sdružení Trojice Karle                    

Rok 1993Vítejte na stránkách Mysliveckého sdružení Trojice Karle,okr.Svitavy

1993

     
 
                                         Členská schůze zvolila výbor MS Trojice
 
    Předseda                   ing. Peterka Josef                          Honební plocha celkem   2 377 ha
    Místopředseda            Bis Josef ml.                                   Zemědělská půda          2 155 ha  
    Myslivecký hospodář   Král Jaroslav                                   Lesni půda                 222 ha
    Finanční hospodář     Vejrych Jindřich                  Zařazení honitby do jakostních tříd, dle RŽP O.Ú Svitavy
    Jednatel                   Schulz Jaroslav

 
                                 BABIČINO ÚDOLÍ
 
 
  Odchov pernaté zvěře ( bažantů )
 
  
 
  Odchováno a vypuštěno do honitby - 175 ks bažantů.
  Do výkupu bylo v 1993 dodáno - 176 ks zvěřiny.
  K mysliveckým účelům je využíváno 6 kazatelen a 16 posedů.
  V honitbě je zřízeno 25 krmelců, 10 zaječích krmelečků a 10 zásipů.
  Členové MS Trojice vlastní 4 lovecky upotřeb. ohaře
                                    2 čes. fousek
                                    2 něm.krát.ohař
                                    1 norník
 
 
   
 
  První lovecký host MS Trojice p.G.RONNI z Itálie.
 Sloven srnec v říji na pískání, 70 bodů cic, průvodce Zdeněk Hajský
 
 
TOPlist