Myslivecké sdružení Trojice Karle                    

Rok 2011Vítejte na stránkách Mysliveckého sdružení Trojice Karle,okr.Svitavy

2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výroční schůze členů MS Karle,která se uskuteční 15.4.2011 od 18:00 hod.

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Zkoušky mladých myslivců 2011

 

 Dne 9.4.2011. proběhly zkoušky adeptů myslivosti, které se konaly, jak už několikátým  rokem, ve Svitavské restauraci Cihelna.Zúčastnil se jich náš mladý adept Miroslav Peterka ml.  za podpory našich členů a výboru MS Karle a náročnou zkoušku složil  s vyznamenáním. Gratulujeme....
                                                                     Snímky zhotovil a zaslal L.Horvát

                                                     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brigáda na sběr kamene

5.4. a 20.4.

( klikni )

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA 

PRO ČLENY MS

Členská schůze MS Trojice Karle se koná 29.7.2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Karle.

Začátek schůze v 18:00 hod. Dobrou náladu sebou.

LOVU ZDAR

                                                                                                                                         info.kontakt : mstrojicekarle@seznam.cz

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Myslivecký ples/zábava.


Posezení při muzice s bohatou tombolou a hlavně mysliveckou kuchyní,které se plánuje na měsíc Leden nového roku.Další informace v nejbližší době na našich stránkách - www.mstrojicekarle.wbs.cz


 LOVU ZDAR

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termíny honů

12.11.2011

10.12.2011

Sraz v 7:30 hod. Jídelna ZD Karle

www.mstrojicekarle.wbs.cz

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

První hon

Dne 12.11.proběhl letošní první hon na drobnou zvěř v naší honitbě. Za hojné účasti lovců a honců byli uloveny 2 kusy černé zvěře a jedna liška.Nechyběla ranní kontrola zbraní Policií ČR před zahájením honu.Celý den nás provázelo krásné slunné počasí s příjemnou teplotou.Při večerním posezení provedl hospodář MS vyhodnocení honu s kladným závěrem.Poděkování patří všem členům a hostům za vzorné chování a hladký průběh celého honu.   ,,LOVU ZDAR"

www.mstrojicekarle.wbs.cz

 

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Prosluněné nedělní dopoledne 27.listopadu bylo využito na přípravu blížící se Poslední leče, včetně rozdělení masa z ulovené černé zvěře dle požadavků kuchyně,která zajistí výborné meníčko pro všechny členy a hosty honu 10.12.2011.


Ve večerních hodinách proběhla v místním hostinci Karle porada a rozdělení úkolů na plánovaný Myslivecký ples.Ples se uskuteční 21.1.2012 od 20:00 hod.Bližší informace v nejbližší době na www.mstrojicekarle.wbs.cz


Děkujeme všem příznivcům a návštěvníkům našich stránek za hodnocení v anketě - Líbí se vám naše stránky? - v levém okně pod sekcemi menu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.12.2011

Odchyt bažantů

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    POSLEDNÍ LEČ    

    
         I druhý letošní hon, který se konal 10.12., se obešel bez sněhové pokrývky.Celý den nás provázelo příjemné počasí se snesitelnou teplotou.Uloveny byly dva kusy černé zvěře a 47 kusů pernaté zvěře.Nejlepším střelcem a Králem honu se stal David Bureš ( člen MS ).Poděkování patří hojnému počtu honců za bravůrné zvládání nevšedního terénu,taktéž děkujeme hostům i členům MS za hladký průběh honu.                                            

                                                                                                                                                              

Král honu -  David Bureš

Foto ZDE


   Ve večerních hodinách proběhlo pasování mladých myslivců do cechu Hubertova.Pasováni byli  Miroslav Peterka a Martin Bukáček.Pasování se s nadšením a ochotou ujal ing.Miroslav Bačovský.Mladí myslivci byli pasováni i za první kus ulovené černé zvěře společně s ing.Alešem Králem, který ulovil svoji první černou na našem  honu 12.11. 2011 a stal se Králem honu.O melodické tóny při zahájení a průběhu pasování se postarala sympatická trubačka Šárka Jurenková.

 

Šárka.J. Miroslav.P. Martin.B. a ing.Aleš Král

 

Videozáznam z pasování ,nechť je

 vzpomínkou na tento den nejen pro Mladé myslivce ,ale i pro všechny účastníky Poslední leče.   

 

                                                                                                   

        ,, LOVU ZDAR"   

 

        

 


 

 

       

       

 

span style="color: rgb(255, 255,

span style="color: rgb(255, 255,

span style="color: rgb(255, 255,

span style="color: rgb(255, 255,

span style="color: rgb(255, 255,

span style="color: rgb(255, 255,

span style="color: rgb(255, 255,

span style="color: rgb(255, 255,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 10.února 2012 nás navždy opustil náš dlouholetý kamarád a člen MS Karle pan Josef Švec

Poslední rozloučení proběhne v pátek dne 17.ÚNORA 2012 V 11:30 HODIN ve smuteční obřadní síni ve Svitavách.

Čest jeho památce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOPlist